AtlasPROfilax

Wat is dat?

AtlasPROfilax® is een methode  waarbij de atlas (bovenste halswervel of C1) met één behandeling in de meest optimale positie wordt gezet.  Dit gebeurt met behulp van een speciaal daarvoor in Zwitserland ontwikkeld apparaat. De kracht zit vooral in de eenvoud van de behandeling  en het feit dat deze  in principe maar één keer in je leven uitgevoerd hoeft te worden.

De AtlasPROfilax® methode kan bij onder andere de volgende aandoeningen (indirect) verbetering geven of leiden tot herstel:

Wat ‘doet’ de atlas?

De atlas kan gezien worden als de ‘leider’ van de wervelkolom en het bekken.  Een scheefstand van de atlas moet worden gecompenseerd; deze scheefstand zal namelijk doorwerken in de wervelkolom, die dat op zijn beurt  weer doorgeeft aan het bekken. Deze zal hierdoor ook scheef gaan staan, wat in meerdere richtingen kan plaatsvinden.
Ook zorgt de scheefstand er voor dat de opening van de atlas niet in lijn ligt met de opening aan de onderkant van de schedel. Dat heeft als gevolg dat de structuren die daar doorheen lopen, zoals de zenuwen, bloedvaten en lymfevaten, onder druk komen te staan met alle gevolgen van dien. Als de atlas in de juiste stand staat, ontstaat er ruimte voor deze structuren en kan het lichaam zich als het ware gaan ‘uitlijnen’.

Na de behandeling

Na het corrigeren van de atlas ervaren veel mensen dat ze rechter staan. De stand van het bekken is verbeterd en er is geen beenlengteverschil meer. Het lichaam krijgt nu de gelegenheid om zich te herstellen. Afhankelijk van leeftijd en de situatie waarin men lichamelijk en/ of psychisch verkeert, kan het herstel enkele maanden tot zelfs meerdere jaren nodig hebben. Met de AtlasPROfilax® behandeling bent u in ieder geval op de juiste weg.