Over AtlasPROfilax

Bij bijna iedereen bevindt de bovenste nekwervel (de atlas of C1) zich niet in de optimale, natuurlijke positie. Dit kan verergeren door bijvoorbeeld een ernstige val of whiplash. Deze scheefstand van de atlas kan leiden tot een reeks van fysieke en psychische klachten.

Gevolgen

Een scheefstand van de atlas verkleint de opening tussen de schedel en de wervelkolom. Hoe groter de vernauwing, hoe meer druk er op het ruggenmerg en de zenuwen uitgeoefend wordt. Ook de halsslagaders, andere bloedvaten en lymfevaten kunnen door de vernauwing constante druk ondervinden

2

Atlas scheefstand

De illustratie rechts toont de schedel van onderaf. Het is duidelijk te zien dat de atlas te ver naar links geroteerd staat, waardoor een vernauwing van de opening tussen de schedel en de wervelkolom optreedt.

De symptomen

De atlas draagt niet alleen de schedel maar speelt ook een belangrijke rol in de ophanging, balans en controle van de wervelkolom en van het gehele skelet1. Een atlas die uit positie is, kan ernstige verstoringen en veranderingen in het lichaam veroorzaken die onder andere kunnen leiden tot compensaties in de lichaamshouding. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, spit, scoliose, pijn in het heupgewricht, geblokkeerde zenuwen en beenlengteverschil door een bekkenscheefstand.

Een proces van zelfgenezing

Als de atlas zich in de optimale positie bevindt, kan het lichamelijke evenwicht zich gaan herstellen. Het lichaam begint beter te functioneren en een proces van regeneratie en zelfheling komt in gang. Na de AtlasPROfilax® behandeling zullen andere geneeswijzen, behandelingen en therapieën effectiever zijn.

Regeneratie

Lichaamscellen en organen regenereren niet van de ene op de andere dag. De mate waarin en de snelheid waarmee het herstel plaatsvindt, is afhankelijk van de fysieke en psychische conditie van het individu. Iedereen reageert anders op de atlascorrectie. Gezondheidsklachten zullen bij de één relatief snel en opvallend herstellen, terwijl het bij een ander meer tijd vraagt en het effect niet altijd helemaal duidelijk lijkt te zijn. Na de atlascorrectie kan het lichaam meer optimaal gaan functioneren. Vooral het immuunsysteem wordt sterker, maar ook de hormoonhuishouding en emoties kunnen meer in balans komen.

Veel mensen die de behandeling hebben ondergaan, melden dat ze vanzelf een rechte natuurlijke lichaamshouding aannemen, en dat hun beide benen weer even lang zijn. Fysieke ongemakken die samenhingen met beenlengteverschil en scheefstand zijn verdwenen. Vaak kan men ook beter omgaan met stress en beter richting geven aan zijn of haar leven. Mensen ervaren een gevoel van openheid en algemene balans.

Reacties na de behandeling

Meteen na de behandeling of in de weken of maanden daarna kunnen allerlei reacties merkbaar zijn. Dat is een teken dat het lichaam volop bezig is met het herstelproces. Er kunnen reacties optreden als (grote) vermoeidheid en spierpijn door aanpassing aan de nieuwe houding. Oude klachten die niet hersteld zijn kunnen weer even naar boven komen.

Het is daarom belangrijk goed te luisteren naar wat er gebeurt in het lichaam en het proces van zelfgenezing te ondersteunen. Wat de beste manier is moet individueel bepaald worden. Tijdens de 2e afspraak zal o.a. dit ter sprake komen.

Preventie

De AtlasPROfilax® behandeling moet niet gezien worden als een wondermiddel tegen allerlei kwalen. Het is eerder een basisvoorwaarde voor het optimaliseren van het zelfgenezende vermogen van het lichaam, zodat het zijn potentieel volledig kan gaan benutten. Hiermee is deze methode bovenal preventief en zou daarom eigenlijk zo vroeg mogelijk moeten worden toegepast.

De AtlasPROfilax® behandeling is geschikt voor alle leeftijden. Toepassing bij kinderen kan hen helpen om gezonder op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen

Belangrijk

De AtlasPROfilax®behandeling kan alleen veilig en precies worden uitgevoerd door een bevoegde Atlasprof®, die getraind is door de Atlas Academy® Switzerland.

De behandeling bestaat uit twee sessies. In de eerste sessie vindt de atlascorrectie plaats. De tweede sessie bestaat uit een controle, evaluatie en zonodig nabehandeling. Doorgaans zijn de resultaten van de behandeling blijvend en zijn er geen herhalingsbehandelingen meer nodig.

Er zijn situaties waarin de AtlasPROfilax® behandeling niet kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval van zwangerschap of wanneer u een chemokuur of bestraling krijgt.

De AtlasPROfilax® methode dient niet ter vervanging van een medische diagnose of therapie.